SVATBY V DĚKANSKÉM KOSTELE V MOSTĚ

Milá nevěsto, milý ženichu,

čeká Vás významný den Vašeho života, který by měl vypadat podle Vašich představ. Volba živého varhanního doprovodu v tak nádherném kostele je tou nejlepší možností jak tento den uchovat ve Vaší paměti. Krása zvuku královského nástroje dodá svatbě kouzlo a nezaměnitelnou atmosféru. 

Základní scénář obřadu nám dává možnost samostatného vstupu ženicha vedeného maminkou a usazením svatebních hostů, na který navazuje monumentální vstup nevěsty vedené otcem. Pro obě části je vhodné zvolit jinou píseň. Pro ženicha to může být něco standardního, ale třeba i  více meditačního. Nevěsta by měla vejít ve zvuku slavnostního pochodu, nebo pravidelně rytmicky laděného zvuku v plné síle varhan. Po krátké přimluvě oddávajícího v návaznosti na Váš manželský slib a políbení je vhodné až do ukončení gratulací využít klasických skladeb, které spíše jen zpříjemňuji tuto atmosféru a nejsou rušivé. Na závěr je vhodné kostel opustit ve zvuku slavnostního pochodu, nebo jiné vhodně zvolené skladby s pravidelnou rytmikou veselejšího charakteru. 

Pro lepší představu naleznete níže seznam klasických skladeb využívaných při svatebních obřadech. 

R. Wagner - Lohengrin - Svatební pochod

F. Mendelssohn-Bartholdy - Sen noci svatojánské - Svatební pochod

A. V. Michna - Nebeští kavalérové - Svatební píseň

CH. Gounod - Ave Maria

L. Cohen - Hallelujah

G. F. handel - Rinaldo - Lascia Chio Pianga

J. S. Bach - BWV 596. - 4. Largo e spiccato, BWV 1068 Suita č.3 Air na struně G, BWV 846 C dur

W. A. Mozart - Ave Verum corpus

E. Morricone - Misie ( Gabrielův hoboj ), Tenkrát na Západě

A. Dvořak - Rusalka - Květiny bíle po cestě

M. Mengali, V. Zelli - Vivo per lei

P. Hapka - Kráska a netvor- motiv z filmu

K. Svoboda - Stín Katedrál


V případě zájmu o jinou píseň, nebo melodii  je potřebné dodat v dostatečném časovém předstihu notový materiál. Zároveň musí být daná skladba interpretovatelná na varhanách. 

S každým zájemcem se  osobně potkám vždy 2 týdny před svatebním obřadem v kostele u varhan, kde si vzájemně celý scénář Vaší svatby odsouhlasíme. Po vybavení všech formalit spojených s obřadem v kostele v Mostě mne prosím kontaktujte v dostatečném předstihu a to telefonicky nebo emailem. Vše naleznete v sekci kontakty. Kontaktní údaje  obdržíte rovněž na administrativě správy kostela, nebo v pokladně kostela. Odsouhlasené soboty pro obřady v kostele mám vyčleněné jako volné pro celý rok, může se ale stát, že v případě nezájmu o některý termín budu preferovat na tento den jiné aktivity. 

Budu se moc těšit a bude mi ctí udělat pro Vás svatební den nezapomenutelným.

Radek